Vilniaus zanavykų metinė sueiga

3-2Sausio 16 dieną (šeštadienį) Vilniaus mokytojų namuose įvyko Vilniaus zanavykų bendrijos metinė sueiga. Tradicijos kasmet rinktis į sueigas nebuvo, tačiau kai prieš dvejus metus zanavykai buvo pakviesti į Vilniaus zanavykų bendrijos 25-metį, jų sugužėjo daug, dažno nuotaika sakė, kad tokie suėjimai reikalingi, jie galėtų vykti reguliariai. Šių metų sueiga parodė, kad lūkesčiai pasitvirtino. Per metus susikaupia daug bendrų reikalų, kuriuos kas mėnesį susirenkanti bendrijos valdyba kartais išspręsti jau nepajėgia. Ypač tai pasijaučia metų pradžioje, kai reikia suplanuoti svarbiausius naujųjų metų darbus, o iš praėjusiųjų pabaigos dar atsiveja paskutiniųjų mėnesių veiklos likučiai, išleistos knygos, kalendoriai ir kita „delsti negalinti“ poligrafinė atributika.

Štai ir šiemet tik metinės sueigos išvakarėse (sausio 15 d.) iš spaustuvės buvo parvežta monografija „Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis“ (sudarytojai dr. prof. Giedrė Čepaitienė ir Romas Treideris), prie kurios nemažai prisidėjo ir Vilniaus zanavykai. Todėl norėjosi, kad Vilniuje ši knyga būtų pristatyta pirmiausia, o gausiai susirinkę kraštiečiai ją galėtų ne tik pamatyti, bet ir įsigyti.

Šių metų pradžioje pasirodė „Šakių 2016 metų kalendorius“ (17-ti leidimo metai, sudarė Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos), kurį tradiciškai Šakiuose pristato per Tris Karalius. Savąjį kalendorių vėl išleido Sintautų kraštas (sudarytojas Vitas Girdauskas).

Prof. Juozas Mureika toliau tęsia folosofiškai apmastytų knygų seriją apie pajaustas mintis, metinei sueigai jis išleido naujausią knygą.

Dar spalio mėnesį Sintautuose buvo pristatyta knyga „Esam zanavykai“, kuri sueigos dieną taip pat atkeliavo į Vilnių.

Vilniaus zanavykų bendrija pirmą kartą pagamino įsegamą ženkliuką „Vilniaus zanavykų bendrija“ – nuo šiol švarko atlape galės nešioti ne tik dainose apdainuotą baltą rožę, bet ir savo sambūrio grakštų simbolį.

Taigi susikaupė solidūs darbai, kuriuos reikėjo aptarti platesniame bendraminčių ir draugų rate. Sausio 16 dieną į Vilniaus mokytojų namus tam ir rinkosi išeiviai iš Šakių krašto.

Jau apie 11 valandą erdviame vestibiulyje prie Didžiosios salės būriavosi besirenkantys zanavykai, svečiai, grojo Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro kanklininkių ansamblis „Kamanės“, šalia vyko atvykusiųjų registracija, prekyba naujausiomis knygomis. Gyvai šnekučiuojantis, aptarinėjant knygas, dalijantis įspūdžiais tarp senokai nesimačiusių draugų, sparčiai artėjo dvylikta valanda, kai turėjo prasidėti pagrindinė renginio dalis. O kur šakiniai, kur Šakių savivaldybės atstovai, Viešosios bibliotekos merginos, kurios turėjo atsivežti naujų leidinių?! Patogus mobiliųjų telefonų ryšys greitai padėjo išsiaiškinti situaciją – jie jau netoli Vievio, netrukus pasirodys. Tačiau sutarta nelaukti, o renginį pradėti. Į sceną kopia šios popietės vedėjai Irena Plaušinaitytė ir Arvydas Vidžiūnas, jau skamba „Dar kartą laba diena, mielieji…“.

Sveikinimo žodžiai skamba ilgamečiui Vilniaus zanavykų bendrijos valdybos nariui prof. Juozui Mureikai, kuris tomis dienomis minėjo garbingą 80-mečio jubiliejų. Padėkos raštą ir gėles jam įteikė bendrijos pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas. Sveikinimai ir padėkos žodžiai laukė ir kraštietės Rimutės Leverauskienės (Gerulaitytės), minėjusios apvalią gimtadienio sukatį.

Praėjusių metų darbų pynę apžvelgė Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas K. Vaičiūnas: „Atrodo taip neseniai paminėjome Vilniaus zanavykų bendrijos įsikūrimo 25–metį, o jau prabėgo dveji metai. Per tą laiką bendrija nuveikė nemažai darbų. Noriu paminėti keletą svarbesnių:

– Perregistruota bendrija kaip asociacija, tuo pačiu atnaujinti įstatai, turime bendrijos sąskaitą, paramos gavėjo statusą;

– Išrinkta nauja bendrijos valdyba iš 11 asmenų;

– Sukurta bendrijos svetainė  – vilniauszanavykai.lt.

– Bendrijos narys Romas Treideris parengė parodą „Tautiškos giesmės kelias į tautą“, kuri buvo eksponuojama Kudirkos Naumiestyje, Lietuvos Respublikos Seime, Šiauliuose, Radviliškyje, o dabartiniu metu ji yra Vilniaus mokytojų namuose. Parodai išleistas jos albumas (virš 1000 egz.) dovanojamas Lietuvos mokykloms ir bibliotekoms;

– Kiekvienais metais bendrijos nario profesoriaus Juozo Mureikos iniciatyva ir pastangomis Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyksta konferencijos dvasingumo ugdymo temomis. Šiandien galime pasidžiaugti nauja profesoriaus knyga „Estetologijos įžvalgos“;

– 2015 m. lapkričio mėn. bendrija su Kauno zanavykų bendrija, Kelmės ir Šakių viešosiomis bibliotekomis suorganizavo renginių, skirtų vieno iš žymiausių Lietuvos valstybės kūrėjų Stasio Šilingo 130-osioms gimimo metinėms paminėti: buvo atidengta atminimo lenta Žvėryne, S.Moniuškos gatvėje, surengta laida LRT, vyko koncertas Mokytojų namuose, organizuotas atminimo vakaras Mokslų akademijoje;

– Džiugu paminėti, kad kas du mėnesiai vyksta Vilniaus zanavykų, kilusių iš Kriūkų krašto susirinkimai. Juos organizuoja Vilniaus zanavykų bendrijos valdybos narė Nijolė Baltrušaitytė;

– Visai neseniai, sausio 13 d., Kriūkų mokykloje surengėme viktoriną „Ką aš žinau apie savo krašto laisvės kovotojus – partizanus?“, kurioje be minėtos Kriūkų mokyklos dalyvavo Lekėčių mokyklos ir Lukšių Vinco grybo gimnazijos komandos;

– Apie bendrijos organizuojamus renginius kraštiečiai Vilniuje informuojami bendrijos svetainėje, pranešimus gauna elektroniniu paštu.

Ko trūksta, kad bendrijos veikla būtų aktyvesnė, plačiau apimanti ir patrauklesnė Vilniuje gyvenantiems zanavykams?

– Norėtųsi didesnio aktyvumo ne tik iš valdybos narių, bet ir kitų kraštiečių, kurie ir nebūdami valdybos nariais savo idėjomis ir dalyvavimu prisidėtų prie bendrijos veiklos;

– Bendrijai reikia projektų rengimo, dizainerio pagalbos. Kviečiami kraštiečiai, galintys bendrijai padėti šiais darbais.

– Reiktų glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų miestų zanavykams. Bendrijų veikla tam tikrais atvejais, suderinus pozicijas, turėtų būti kordinuojama .Kaip ir kiekvienais metais, šiais metais planuojama valdybos išvyka į Šakius susitikti su rajono vadovybe. Šiemet tą susitikimą planuojame surengti kartu su Kauno bei Panevėžio zanavykų bendrijomis.

– Norėtųsi aktyvesnio Vilniaus zanavykų bendrijos jaunesniojo amžiaus (jaunimo) kraštiečių dalyvavimo bendrijos veikloje”.

Kraštietis signataras Algirdas Endriukaitis turėjo ką pasiūlyti, kad zanavykų veikla Vilniuje šiemet įgytų naujų spalvų, pateikė įdomių faktų apie tarptautinę padėtį, būtinybę stiprinti valstybės pagrindus. Šakių krašto gerbūvis, jo ateitis skambėjo LR Seimo nario Mindaugo Basčio lūpose.

Per tą laiką į Vilniaus mokytojų namus atskubėjo ir šakiniai – vicemeras Edgaras Pilypaitis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, šio skyriaus specialistė Aurelija Papievienė, Šakių viešosios bibliotekos darbuotoja Lina Ėringienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Zanavykų sąšaukos pirmininkas Raimondas Januševičius. Kartu su jais atvyko Kauno zanavykų atstovai.

Kol svečiai susėdo, Vilniaus zanavykų bendrijos garbės pirmininkas Albinas Vaičiūnas, užbėgęs ant scenos, susirinkusiems dar suspėjo perduoti linkėjimus ir sveikinimus, kuriuos siuntė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir titulinis Sinos vyskupas Arūnas Poniškaitis. „Juk jis mūsiškis, iš Griškabūdžio“, – sakė A. Vaičiūnas.

Metinį zanavykų susirinkimą iš Vatikano pasveikino Saulius Augustinas Kubilius, o iš Australijos – Linas Stasys Kubilius. Jie abu su šeimomis praėjusių metų pabaigoje buvo atvykę į Lietuvą ir dalyvavo senelio, iškilaus nepriklausomos Lietuvos politinio veikėjo Stasio Šilingo (1885–1962) 130-ųjų gimimo metinių minėjimuose, kurie vyko Kelmėje, Kaune, Ilguvoje, Šakiuose, Vilniuje.

Šakiniai jubiliejaus proga pasveikino prof. J. Mureiką, papasakojo apie savo veiklą Šakių krašte. O vicemeras E. Pilypaitis dar atliko keletą estradinių dainų. „Na, buvau pasižadėjęs Kęstučiui Vaičiūnui“, – kukliai pasakė vicemeras. Kažkuris vedančiųjų pridėjo, kad vicemerų būta nemažai, o dainuojantis – pirmasis.

Šakiniai į Vilnių atsivežė ir daugiau dainuojančių – netrukus scenoje koncertavo iš Gotlybiškių kaimo atvykęs Mamų ir dukrų kvartetas. Į jų programą įsiliejo Vilniaus miesto Pagyvenusių žmonių asociacijos moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“, kuriame dainuoja ir vilniečių zanavykų bendrijos valdybos narė Nijolė Baltrušaitytė.

Visi tą dieną atvykę į Vilniaus mokytojų namus turėjo galimybę aplankyti bendrijos nario Romo Treiderio parodą „Tautiškos giesmės kelias į tautą“, kuri šiuose namuose atidaryta dar praėjusių metų gruodžio 8 dieną ir gausiai lankoma sostinės gyventojų ir moksleivijos. Paroda tebeveikia.

Po oficialiosios renginio programos vyko pokalbiai ir diskusijos prie kavos puodelio. Žiemiško šeštadienio popietė netruko prabėgti.

Vilniaus zanavykų bendrija numačiusi metinių sueigų tradiciją tęsti.

Antanas Andrijonas

 

Komentarai uždrausti.