Valdyba aptarė metų darbus ir planus

Vasario 18 dieną įvyko išplėstinis Vilniaus zanavykų bendrijos posėdis, kuriame apsvarstytas svarbiausių 2016 metų renginių planas Šakių rajone, leidybos, parodų organizavimo darbai, vasario 19 dieną vykstantis profesoriaus Juozo Pikčilingio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas Vilniaus universitete, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotas apdovanojimų renginys Lietuvos mokslų akademijoje.

Šį kartą posėdis vyko ne tradicinėje susirinkimų vietoje Pylimo gatvėje, o vienoje kraštietės Irenos Čereškienės vadovaujamoje kavinėje Vilniaus senamiestyje. Toks įprastinės vietos pakeitimas buvo gera proga nuoširdžiai padėkoti I. Čereškienei už jos paramą Vilniaus zanavykų renginiams Lietuvos sostinėje, nuolatinį dėmesį ir pritarimą kraštiečių veiklai, jos geranoriškas pastangas mecenuoti iš Šakių krašto kilusių žmonių kultūrinio sambūrio renginius.

I. Čereškienė jau beveik trys dešimtmečiai vadovauja bendrovei „Taurakalnis“ – maisto gamybos įmonei, kuri, sutelkusi aukščiausios kvalifikacijos specialistus, rengia banketus, furšetus, įvairias šventes. Įmonė maitinimo paslaugas teikia aukščiausiems užsienio valstybių vadovams jų vizitų į Lietuvą metu – karaliams ir karalienėms, sosto įpėdiniams, princams. Šiomis paslaugomis naudojasi politikos, verslo, mokslo ir kultūros elitas. Įmonės darbuotojai didžiuojasi, kad gali reprezentuoti geriausias Lietuvos kulinarijos tradicijas. Jie nuolat kviečiasi geriausius užsienio virtuvės žinovus, mokosi, perima įvairių šalių kulinarijos paslaptis, siekia, kad pavadinimas „Taurakalnis“ būtų artimas žodžiams „išskirtinė šventė“.

I. Čereškienė gimė Gelgaudiškyje, Šakių rajone, ten baigė vidurinę mokyklą. Atvažiavusi į Vilnių, kulinarijos paslapčių sėmėsi Prekybos mokykloje, baigė studijas universitete, dirbo pedagoginį darbą ir visą gyvenimą susiejo su matinimo paslaugų tobulinimu (parašė knygą „Miltiniai konditerijos gaminiai“. Dar 2012 metais „Taurakalnis“ aptarnavo VII respublikinę moksleivių dainų šventę, į kurią suvažiavo per 20000 dalyvių iš visos Lietuvos. Šią didingą, gražią, daug triūso, bet dar daugiau džiaugsmo teikiančią šventę ne veltui UNESCO paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru. Šiandien „Taurakalnis“ aptarnauja ir didžiąją „Siemens“ areną, kurioje paslaugas teikti kartais tenka 8000 įvairių renginių dalyvių. Jau prieš trejus metus laimėtas konkursas ir pasirašyta penkerių metų sutartis dėl matinimo paslaugų su Panevėžio „Siemens“ arena. Įmonė įrodė, kad sugeba nepriekaištingai tvarkytis greito maitinimo taškuose, baruose, aptarnauti net 42 VIP ložes ir iškelti aukščiausio lygio furšetus bei banketus. „Be to naujojoje arenoje mes sukuriame apie 100 naujų darbo vietų panevėžiečiams“, – sako „Taurakalnio“ rinkodaros direktorė Monika Čereškaitė.

Sveikindami sėkmingą I. Čereškienės verslą ir didžiuodamiesi jos vadovaujamos bendrovės „Taurakalnis“ paslaugomis, Vilniaus zanavykai mecenatei padovanojo „Versmės“ leidykloje leidžiamos serijos „Neparklupdyta Lietuva“ pirmąją knygą „Likimo išbandymai“. Ją Irenai įteikė profesorius Juozas Mureika su žmona Joana Ulinauskaite–Mureikiene. Autografą užrašė knygos autorė J. Ulinauskaitė–Mureikienė.

Tik ką iš Šakių gautą knygą „Šakių krašto verslo gidas“ I. Čereškienei padovanojo Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas.

Antanas Andrijonas

Komentarai uždrausti.