Išleista kompaktinė plokštelė „Po tėviškės dangum“

Gegužės 23 dieną Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje įvyko iš Šakių krašto kilusių poetų kūrybos kompaktinės plokštelės „Po tėviškės dangum“ sutiktuvės. Ši plokštelė išleista Vilniaus zanavykų bendrijos ir zanavykės Gražinos Gerulaitytės–Flikaitienės iniciatyva.

Kompaktinės plokštelės anotacijoje rašoma: „Vilniaus zanavykų bendrija įkurta 1989 m. sausio 13 d. Meno darbuotojų rūmuose (dabar – LR Prezidentūra). Mūsų veikla nuolat susieta su Šakių krašto kultūriniu, ekonominiu, socialiniu gyvenimu. Vilnius ir Šakiai tapo gausybės idėjų ir bendrų darbų gimtajam kraštui tiltu, nenutrūkstama meilės tėviškei gija.

Bendrija perregistruota kaip asociacija, atnaujinti įstatai, įgytas paramos gavėjo statusas; išrinkta nauja bendrijos valdyba, sukurta bendrijos svetainėwww.vilniauszanavykai.lt

Šioje kompaktinėje plokštelėje įrašyti Šakių krašto poetų eilėraščiai, kuriuos skaito patys poetai ir kraštiečiai poezijos mylėtojai: poetai Antanas Andrijonas, Jonas Jurevičius, politinis kalinys Arturas Flikaitis, skaitovė­renginių vadovė Irena Plaušinaitytė, kalbininkas Arvydas Vidžiūnas”.

Kompaktinėje plokštelėje „Po tėviškės dangum“ A. Andrijonas skaito savo eilėraščius „Rugsėjis Nemuno slėny“, „Lapkričio liepsnų pusnis“, „Užgesink žiburį“, J. Jurevičius – „Prie Prano Vaičaičio paminklo“, „Sapnai“, „Kraštiečiai“.

Skaitovės I. Plaušinaitytės lūpose skamba Janinos Marcinkevičienės „Pavasariška“, „Lyg iš dienoraščių puslapių“, Genovaitės Neverauskaitės–Plaušinaitienės „Nesvarbu“, „Joninių naktis“, „Vilniui“, „O buvo vyšnių sodas“, Prano Lemberto „Tau, sesute, puikios gėlės“, Prano Pusdešrio „Daina apie tėviškės arimų žvirblį“, Janinos Martišienės „Gimtinei“, „Pirmoji meilė“, Gražinos Tulauskaitės „Grįžkit“, „Kai jauna buvai“, „Kortos kliedi“, „Per pusnynus“, „Taip greit“, „Tėviškei“, „Vasaros saulė“.

Kalbininkas A. Vidžiūnas skaito kraštiečio Prano Vaičaičio eilėraštį „Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti…“, Albino Bernoto „Nusiimk kepurę“, „Senųjų Urvinių paukščiai“, „Prijaukinimas“.

A.Flikaitis įgarsino Gintauto Iešmanto „Iš trioletų“, Kazio Inčiūros „Arturui“, Prano Gudaičio–Eugenijaus Gruodžio liaudies daina tapusį eilėraštį „Neišeik“.

Šios kompaktinės plokštelės leidybą parėmė Sandra Narbutytė–Sakalauskienė, Arvydas Vidžiūnas, Rūta Risakovaitė.

Kompaktinę plokštelę „Po tėviškės dangum“ dar galima įsigyti.

Antanas Andrijonas

Komentarai uždrausti.