Gelgaudiškio dvaro rūmuose atidaryta žurnalisto knygų paroda

Gegužės 28 dieną, renginio „Pavasarinė mūza“ metu, Gelgaudiškio dvaro rūmuose atidaryta žurnalisto Antano Andrijono knygų paroda. Ją sudaro apie 70 knygų, kurios atspindi žurnalisto bibliografiją: autorinės knygos, kolektyviniai darbai, žurnalisto sudarytos knygos, kitų autorių knygos, kuriose spausdinami jo straipsniai ar nurodomos nuorodos į juos, cituojamos jų ištraukos, skelbiami autoriniai eilėraščiai ar atskiri jų posmai, pateikiamos žurnalistinės veiklos nuotraukos. A. Andrijono biografija išspausdinta daugiau kaip 10-je enciklopedijų, taip pat ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (2015 m., t. XXVI). Į kai kurias knygas žurnalistas A. Andrijonas pateko kaip renginių dalyvis ar organizatorius (minimas tekstuose ar pateiktas nuotraukose).

Gelgaudiškio dvaro rūmų ekspozicijoje A. Andrijono knygos suskirstytos į skyrius: „Poezija“, „Knygos Gelgaudiškiui“, „Knygos Šakių kraštui“, „Knygos Lietuvos nepriklausomybei“, „Knygų sudarytojas“, „Automobilių ir kelių istorija“, „Automobilių sporto istorija“, „Žurnalistų sąjungos knygos“, „Enciklopedijos“, „Kitos knygos (straipsniai, jų ištraukos, citatos, nuotraukos ir kt.)“.

Pirmoji žurnalisto A. Andrijono knyga, į kurią pateko jo straipsniai, pasirodė 1987 metais. Tai buvo žurnalistų kolektyvo kelionių knyga „Automagistralė E“ (sudarytojas A. Semaška). Joje Lietuvos žurnalistų sąjungos Presautoklubo kūrybnės sekcijos nariai aprašė kelionų įspūdžius, kuriuos patyrė keliaudami nuosavais automobiliais per kaimynines to meto socialistines šalis – Bulgariją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, Vokietijos Demokratinę Respubliką. Iš kiekvienos šalies skaitytojui pateikta viena ar kelios automobilizacijos temos, taip pat aprašomos toje šalyje autoturistų gausiausiai lankomos vietos. Knyga skirta autoturistams, automėgėjams.

Per 30 metų dirbdamas Lietuvos spaudoje, dešimtmetį ėjęs valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos Ryšių su visuomene skyriuje, A. Andrijonas bene daugiausiai rašė automobilizacijos temomis. Tas žurnalistinis darbas atsispindi knygose ir leidiniuose: „Istorinė patirtis – sporto ateičiai“ (mokslinės konferencijos medžiaga, atsakingasis redaktorius Henrikas Šadžius), 1993, „Dviratis, motociklas, automobilis ir Lietuva“ (parodos, vykusios Trakų salos pilyje, katalogas, sudarytojas Virgilijus Poviliūnas, 1999 05 01–09 30), „Lenktynių trasų vingiuose“ (Valentinas Aleksa, A. Andrijonas), 2001, „Trumpai apie saugų eismą“ (A. Andrijonas), 2003, „Vaizdingi Lietuvos keliai“ (sudarytojai Gražvydas Paliulis, Donaldas Andziulis), 2008, „Nuo rato iki greičio rekordų“ (sudarytojai Eduardas Jakas, Algimantas Kurdzikauskas, Juozas Mažeikis, A. Andrijonas, Mindaugas Žilionis), 2009, 2 knyga, „Lietuvos kelių policijai 80 metų“, 2012, „Žvilgsnis į Lietuvos kelių istoriją“ (sudarytojai Gražvydas Paliulis, Donaldas Andziulis), 2013, „Saugokime vieni kitus kelyje“, 2013, „Lietuvos susisiekimo istorijos puslapiai“ (Laimonas Gryva), 2008, „Lietuvos kelių muziejus“ (tekstų autoriai A. Andrijonas, Zigmantas Michnevičius, Gražvydas Mykolas Paliulis, Juozas Stepankevičius), 2015, „Kelininkų veteranų klubo „Kelininkas“ penkiolikmetės veiklos metraštis“ (sudarytojas Antanas Žlibinas), 2015, „Greičiu liepsnoję metai“ (A. Andrijonas), 2015, „Nuo rato iki greičio rekordų“ (sudarytojai Eduardas Jakas, Algimantas Semaška), 2015, 4 knyga.

Neretai A. Andrijono pavardę sutiksime Gelgaudiškiui ir Šakių kraštui skirtose knygose: „Gelgaudiškio kalendorius 2001-ieji metai“ (A. Andrijonas), 2001, „Gelgaudiškio vidurinė mokykla“ (sudarytojos Lilija Ūsienė, Rimutė Jievaitienė), 2005, „Su Gelgaudiškiu širdyje“ (Benjaminas Kondratas), 2005, „Pajotijo kaimas“ (Danutė Vaičaitienė), 2010, „Gelgaudiškis“ (vyr. redaktorius A. Andrijonas), III dalys, 2011; „Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas“ (sudarytoja Gražina Gerulaitytė–Narbutienė), 1998, „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (sudarytoja Albina Šiupienienė), 2001, „Brasta per lietuviškojo laiko upę“ (Šakių r. kalbos ir literatūros dienų 30-mečiui, A. Andrijonas.), 2002, „Valentinas Gustainis. Bibliografijos rodyklė (1919–2005)“ (Ligija Vanagaitė), 2006, „Kur žodžio tėviškė“ (Vytautas Armonavičius), 2007, „Kalbos ir literatūros dienos Šakių krašte (1973–2007)“ (Jonas Augustaitis, A. Andrijonas), 2007, „Nemuno sūnūs sugrįžta“ (sudarytojas A. Andrijonas), 2008, „Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos santrauka“ (Šakių krašto vietos veiklos grupė), 2008, „Pramintais gimtinės takais“ (A. Andrijonas), 2009, „Zanavykijos pradinės mokyklos“ (Jonas Bosas), 2009, „Kalbos ir literatūros dienos Šakių krašte (1973–2012)“ (A. Andrijonas), 2012, „Sintautai“ (sudarytojai Vida Girininkienė, Vitas Girdauskas, Raimondas Daniliauskas, Kazys Misius), 2013, t. I–II, „Šalis ta Lietuva vadinas“ (sudarytojai Juozas Jacevičius, Vidmantas Staniulis), 2014, „Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis“ (sudarytojai Giedrė Čepaitienė, Romas Treideris), 2015, „Esam zanavykai“ (sudarytoja Aurelija Papievienė), 2015.

Dalyvavo Žurnalistų sąjungos ir žurnalistų leidžiamų knygų programose: „Mano žurnalistikos dešimtmečiai“ (Vytauto Žeimanto bibliografinė rodyklė), 2009, „Sušvieski, saule“ (žurnalistų vieno eilėraščio knyga, sudarytojas Vytautas Žeimantas), 2014, „Be tavęs – su tavimi“ (atsiminimai apie žurnalistą dr. Joną Vėlyvį, sudarytoja Eugenija Vėlyvienė), 2015.

A.Andrijonas yra išleidęs tris eilėraščių rinkinius: „Gelgaudiškio dvaro papėdėj“ (1997), „Atveriu langą į Nemuną“ (2001), „Sidabrinių klevų skambesy“ (2011). Pristatydamas pirmąjį rinkinį, autorius sakė: „Žinau, kad ir mano gimtajame Gelgaudiškyje kasmet mokyklos duris praveria nedrąsūs pirmokėliai. Nuo jų pirmojo rugsėjo prasideda nauja abiturientų karta. Be kupino pažinimo mokyklinio gyvenimo, jiems teks pajusti ir save, surasti savojo dvaro papėdę. Kaip ir mus, tas takas ves per mokyklinę jaunystę. O ji verta ne vien susižavėjimo, bet ir išbandyinų. Bent jau savęs… Šį daugiausia mokyklinių eilėraščių pluoštą ir skiriu tiems einantiems į save. Kad po prabėgusių rugsėjo šalnų jų širdies šilumos jau prireiktų kitiems“.

1999 metais A.Andrijono lyrika pateko į 100 meilės eilėraščių rinkinį „Kam pakėlei mane lig žvaigždžių…“ (sudarytojas Julius Jasaitis).

Tą „Pavasarinės mūzos“ šeštadienį, kai Gelgaudiškio dvaro rūmuose buvo atidaryta žurnalisto A. Andrijono knygų paroda, susirinkusieji išgirdo Gelgaudiškio ir Šakių krašto poetų naujausios kūrybos posmus, aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomą programą „Gyvenimas kaip graži kelionė“ (K. Bradūno, S. Nėries, V. Kudirkos, V. Mačernio, J. Strelkūno ir kt. žinomų poetų eilės), apžiūrėjo stiklo menininkės Valdos Verikaitės stiklo laikrodžių parodą.

A.Andrijono knygų paroda Gelgaudiškio dvaro rūmuose veiks visą birželį.

Vytautas Petras Vaitkus

 

Komentarai uždrausti.